Verk/ Prosjekter

Avtrykk av pust // Ravnkloa, uteromsprosjekt på Kunsthåndverk 2017, Trondheim, 26.-29.okotber 2017

Avtrykk av pust // Galleri Kronborg (Expressions of Breath II), performance og utstilling, Galleri Kronborg, Bergen, 25.mai - 8.juni 2018

Avtrykk av pust // Skostredet, utstilling, S12 Galleri og Verksted, Bergen, 9.-21.oktober 2018

Vandring med pust // Botanisk hage, Milde, Prøverrommet, 13.mai 2019 og // Roosta, Estland 31.juli 2019

Holde Pust// Årsutstillingen KODE 1,  2019

ALT HAR SIN TID , Storetveit kirke, Performance Art Bergen PAB lokal, 2020

Låne pust / serie 1, Bergen Offentlig Bibliotek, lansering 22.mars 2021, 1 års varighet.

Natural nuances , gruppeutstilling, USF Verftet Bergen, 23.juli - 2.august 2021 

Vandring med pust, Nordnorsk kunstnersenter, 20. august

Låne pust / serie 2 (Lend a Breath), European Glass Context, Bornholm, 11.september - 21.november. Støttet av Norwegian Crafts og UDs- frakt og reisestøtte