Frantzsen&Mjanger

Frantzsen&Mjanger ble etablert i januar 2017 og består av Maria Almås Frantzsen, visuell kunst med fokus på glass og Ruth Hol Mjanger, drama / teater.

Vi møttes for første gang høsten 2016 og før nyttår hadde vi bestemt oss for å jobbe sammen! Det er sjelden man finner noen som forstår dine kunstneriske visjoner og språk umiddelbart og ønsker å gå sammen med deg mot det man ennå ikke vet. Men det skjedde da vi møttes. Vi har ulik faglig bakgrunn, men felles mål om å utforske og utfordre den tradisjonelle studio-orienterte tilnærmingen til kunsthåndverk i møte mellom glass og performative handlinger. Vi jobber prosessorientert og involverer publikum i medskapingen av våre kunstverk. 

Vi debuterte på Årsutstillingen til Norske kunsthåndverkere i 2017 og under Årsutstillingen 2019 ble vi tildelt Kunsthåndverksprisen for arbeidet "Holde Pust" av Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Internasjonalt har vi presentert vårt arbeid på Glass Art Society Virtual Conference 2020 og under Glass, Meet the Future 2021 og European Glass Context 2021. 

For flere detaljer, se CV.

Maria Almås Frantzsen

Frantzsen fikk sin bachelor- og mastergrad i kunst med spesialisering i glass fra Edinburgh College of Art. Hennes arbeid utvikler seg rundt menneskelige, emosjonelle og fysiske opplevelser. Hennes verk er presentert i den permanente samlingen til KODE i Bergen og Sogn og Fjordane kunstmuseum. Hun var en del av teamet til S12 Galleri og Verksted i nesten 11 år; i begynnelsen av 2021 gjorde hun et skifte og har siden da fokusert på Frantzsen&Mjanger og sin egen kunstneriske praksis på heltid.

Ruth Hol Mjanger

Ruth Hol Mjanger er førstelektor i drama ved NLA Høgskolen i Bergen, med dramautdanning fra Høgskolen i Agder og Høgskolen i Bergen. Gjennom hennes tredelte kompetanse som lærer, kunstner og forsker arbeider hun ofte i tverrfaglige og relasjonelle samarbeid som utforsker sammenhenger mellom performativitet og eksistensielle spørsmål. Gjennom NLA, har har hun vært involvert i utvikling av lærerutdanninger i Nepal siden 2008, bl.a. ved bruk av estetiske læringsformer og etnoteater. Opprettelsen av Frantzsen&Mjanger har gitt en stabil og forløsende ramme for hennes kunstneriske forskning, og åpnet for en visningsarena innen det visuelle feltet.


Foto: Daniel Bolstad 2017