PRESENTASJONER

Frantzsen&Mjanger formidler prosjekter, arbeidsprosesser og refleksjonerover arbeid til fagmiljøet og et alment publikum.


Glass, Meet the Future Film Festival 2021. 20.3 - 4.4.21.  

Bidrar med dokumentasjonsfilm av Expressions of Breath 3 fra prosjektet gjennomført i S12 Galleri og verksted i Skostredet, Bergen i 2018

https://northlandscreative.co.uk/2021/03/15/gmtf-2021-festival-page/ 

Avtrykk av pust 1, visning av dokumentasjonsfilm og poster, jubileumsfest NLA Høgskolen, Grieghallen, Bergen 15.september 2018

Glass Art Society GAS Virtual Conference 2020.   Expressions of Breath - Glass as material in outdoor participatory performance art .  

https://vimeo.com/418928507 

Walking with Breath, performance,   

Nordic Summer University Circle 7 Summer Symposium Absences and Silences in Roosta, Estonia, 28 July - 4 August 2019

Avtrykk av pust, performance in progress, Performance Art Bergen og Oslo, Finse 25.august 2018


Vandring med Pust, performancerefleksjon. Nettverkskonferanse for Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren, Høgskolen på Vestlandet 28.januar 2020