CV Frantzsen&Mjanger

UTSTILLINGER/VISNINGER/PERFORMANCE

2023

"Lend a Breath", I & We, group exhibition of Norwegian glass SIC! Gallery BWA WROCŁAW GALLERIES, (Pl)  Støttet av Norwegian Crafts og UDs- frakt og reisestøtte

"Walking with breath", performance, SIC! Gallery BWA WROCŁAW GALLERIES,(Pl)  Støttet av Norwegian Crafts og UDs- frakt og reisestøtte

"Låne pust", Blåst glass, Gruppeutstilling, Glasslåven (No)

"Låne pust / serie 2#, OMSORG, gruppeutstilling, Hå Gamle Prestegård (No)

"Arkiv av pust", Dear Neighbour- Hordaland Kunstsenter, Bergen (No)

"Lend a Breath - Travelling Edition", Drama Boreale, nordisk dramapedagogisk konferanse, OsloMet. 


2022

"Lend a Breath - Travelling Edition", IDEA - International Drama in Education Association, Reykavik, Iceland

"Lend a Breath", gruppeutstilling "I & We", med norsk samtidsglass, S12 Galleri og Verksted (No)

"(IN)VISIBLE COMMUNITY" Performance at Arts in Action: Urgencies in Art and Art Education, University of Agder Kristiansand (june) (No)

What is the Shape of breath? Månedens kunstner i januar i Das Fernglas, digitalt abonnementsbasert kuratert prosjekt av Anna Mlasowsky. 

2021

Shapes of Breath, RAM Galleri, Oslo (4.11 - 5.12) Støttet med regionale prosjektmidler av KIN.

Vandring med pust, Hamar Performancefestival Nærhet på avstand, 22.-23.10. 

Låne pust / serie 2 (Lend a Breath), European Glass Context, Bornholm (11.9 - 21.11). Støttet av Norwegian Crafts og UDs- frakt og reisestøtte

Vandring med pust, performance at Nordnorsk Kunstnersenter under symposium Glasstilstander (20.08.21)

Expressions of Breath, verk i gruppeutstillingen Natural Neuances, Visningsrommet USF, Bergen, (Juli/August)

Expressions of Breath, kortfilm, Glass, Meet the Future Film Festival 2021, (March- April) -Northland Creative Glass (Scot) Toyama Institute of Glass Art with Toyama Glass Art Museum, Museum of Arts and Design, New York

Låne pust /serie 1 - Bergen offentlig bibliotek, lansert 22.mars. 1 års varighet. 

2020

Avtrykk av pust,  performance,  Storetveit kirke, 90 år jubileum, 17. oktober, kuratert av Performance Art Bergen 

Vandring med Pust, performance, Høgskolen på Vestlandet 28.januar

2019 

Holde pust, Årsutstillingen 2019, Norske kunsthåndverkere, KODE 1 Bergen 11.oktober - 5.januar 

Walking with Breath, performance, Nordic Summer University Circle 7 Summer Symposium Absences and Silences in Roosta, Estonia, 28 July - 4 August

Vandring med pust, performance, Prøverrommet BIT, Botanisk hage, Bergen, 13.mai

2018 

 Avtrykk av pust 3, utstilling, S12 Galleri og verksted, 9.- 21.oktober

Avtrykk av pust 1, visning av dokumentasjonsfilm, jubileumsfest NLA Høgskolen, Grieghallen, Bergen 15.september

Avtrykk av pust, performance in progress, Performance Art Bergen og Oslo, Finse 25.august.

Avtrykk av pust 2 (Expressions of Breath 2), performance, Galleri Kronborg, Byfjellene i Bergen, 25.mai - 8.juni

2017 

Avtrykk av pust 1, uteromsprosjekt på Kunsthåndverk 2017, Trondheim, 26.-29.oktober


PRISER

2019 

Tildelt Kunsthåndverksprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond for verket «Holde pust».


STIPENDER / PROSJEKTSTØTTE

2022

Norwegian Crafts, frakt- og reisestøtte til internasjonale kunsthåndverksprosjekter

3-årig arbeidsstipend for Maria A. Frantzsen fra kunsthåndverksernes fond (20-22)


2021

KIN, regionale prosjektmidler til utstillingen Shapes of Breath. 

Norwegian Crafts, frakt- og reisestøtte til internasjonale kunsthåndverksprosjekter

3-årig arbeidsstipend for Maria A. Frantzsen fra kunsthåndverksernes fond (20-22)

NLA Høgskolen


2020 

KORO LOK, 100% finansiering av Låne Pust / Serie 1

Norwegian Crafts, frakt- og reisestøtte til internasjonale kunsthåndverksprosjekter

3-årig arbeidsstipend for Maria A. Frantzsen fra kunsthåndverksernes fond (20-22)

NLA Høgskolen


2019 

Norwegian Crafts, frakt- og reisestøtte til internasjonale kunsthåndverksprosjekter

 Bergen kommune, internasjonal kunst og kultur - Rask respons

NLA Høgskolen

Bergen kommune, kunstformidling for barn og unge


2018 

Hordaland fylkeskommune, prosjektstøtte

Bergen kommunes etableringsstipend

Kunsthåndverk blir til, Norske kunsthåndverkere

S12 Galleri og verksted

NLA Høgskolen


2017 

Trondheim kommune

Masfjorden kommune

Norske kunsthåndverkere

Billedkunstnernes vederlagsfond

S12 Galleri og verksted

NLA Høgskolen


KUNSTNEROPPHOLD

2018 S12 Galleri og Verksted

2017 SEANSE - senter for kunstproduksjon, Volda


PRESENTASJONER

2023

7.-9.august: Drama Boreale, nordisk dramapedagogisk konferanse, OsloMet. Deltar med kunstvitenskapelig paper om utvikling av verkserien "Låne pust".

2022

«Performance art i symbolic buildings/sites», visual paper on artistic research at Arts in Action: Urgencies in Art and Art Education, University of Agder Kristiansand (June) (No)

2020 

"Expressions of Breath - glass as material in outdoor participatory performance art", pre-recorded lecmo at the 2020 Glass Art Society (GAS) Virtual Conference, 20.-23.mai https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=gjC6NLfuTKY&feature=emb_logo

Verksted for Nettverkssamlingen for kunst og håndverk i høyere utdanning, Høgskolen i Bergen

2019 

Walking with Breath, paper performance, Nordic Summer University Circle 7 Summer Symposium Absences and Silences in Roosta, Estonia, 28 July - 4 August

2018 

 Expressions of Breath, poster presentasjon. Drama Boreale, Gøteborg 8.august

Avtrykk av pust, paper performance. Seminar om kunstnerisk utviklingsarbeid, Høgskolen på Vestlandet, 31.mai

2017 

 Kunstnerpresentasjon, Kunsthåndverk 2017. Trondheim, 26.oktober

Workshop under B-Open, S12 Galleri og verksted, Bergen

PUBLIKASJON

2020

Emergenzy INDEX vol. 9 an annual documentation of performance practice

ISBN 978-1-946433-84-8


MEDLEMSKAP

Performance Art Bergen

Society for Artistic Research

Drama og teaterpedagogene

Norske kunsthåndverkere