LÅNE PUST / SERIE 1

"For mange kan kunst oppleves som noe fremmed og utilgjengelig. Når kunst kan lånes på lik linje med annet materiale på biblioteket, gjøres opplevelsen nær og personlig. Vi tror det vil oppleves som mindre skummelt å utforske et performativt verk i eget hjem. Pilotprosjektet demokratiserer slik kunstformidlingen og kulturopplevelser gjennom tillit, tilgjengelighet og samskaping"

Bergen Offentlige Bibliotek

Kunstnerduoen Frantzsen&Mjanger utforsker det usynlige fellesskapet vi alle deler gjennom å puste i det samskapende performanceverket Låne Pust /serie 1, som nå kan lånes på Bergen Offentlige Bibliotek. De 24 performance-settene inneholder hvert sitt unike Avtrykk av pust, laget av glass; og publikum veiledes i å utføre sin performance til selvvalgt tid og sted gjennom en link til audioguider.

"Alle puster. Alle deler vi luften rundt oss, inni oss. Hva er pustens form? Hvordan kan det usynlige felleskapet vi deler gjennom luften bli synlig?"

Dette er hovedspørsmålene kunstnerduoen Frantzsen&Mjanger har jobbet med de fire siste årene. Publikum spiller en viktig rolle som samskapere i deres kunstneriske praksis, en utfordring når hovedregelen det siste året har vært å holde avstand og ikke omgås andre mennesker. Samarbeidet med Bergen Offentlige Bibliotek gjør det mulig å involvere publikum i performanceverket uten at kunstnerne er tilstede.

Pilotprosjektet går over ett år og lanseres 22. Mars 2021.

Låne pust /serie 1 er tilgjengelig på alle filialene til Bergen Offentlige Bibliotek i denne perioden.

For utlån og lanseringsfilmen (5:12 min) gå til https://bergenbibliotek.no/aktuelt/na-kan-du-lane-kunst-pa-biblioteket