ARKIV AV PUST // NORDNES

For english go here

Samskapende kunstverk av Frantzsen&Mjanger

Som en del av Temautstillingen 2023 "Time will tell, she already does" og "Kjære Nabo" på Hordaland Kunstsenter inviterer Frantzsen&Mjanger til en involverende, performativ praksis som er et fysisk møte med material og mennesker. Prosjektet gjennomføres på Hordaland Kunstsenter og i lokalmiljøet på Nordnes.

Datoer og sted:

Lørdag 16. og søndag 17.september kl. 13 - 16: Uteverksted for glassblåsing utenfor Hordaland kunstsenter

Mandag 18.september kl 17 - ca. 18: Utdeling av glassform og portrettfoto i kafeen på Hordaland kunstsenter

Onsdag 27.september kl. 17 - 20: Måltid og vandring, i kafeen på Hordaland kunstsenter og i nabolaget på Nordnes


Alle puster

Alle deler vi luften 

rundt oss

inni oss

Hvordan kan dette usynlige fellesskapet bli synlig?


Med Avtrykk av pust i hendene,

hvordan opplever vi oss selv,

omgivelsene og hverandre?


Arkiv av pust skapes over en to-tre ukers periode der en gruppe publikummere gjennom tre fysiske møter og tid til egen refleksjon, jobber sammen med kunstnerne Maria Almås Frantzsen og Ruth Hol Mjanger. Prosjektet skjer i flere deler og første del foregår i et utendørs mobilt glassverksted som settes opp utenfor HKS på Nordnes. Lørdag 16. og søndag 17.september vil påmeldte deltakere i samarbeid med kunstnerne blåse sin egen glassform som kalles "Avtrykk av pust". De unike glasskulpturene danner en del av arkivet.

Mandag 18.september kommer alle tilbake for å hente glassformene og det blir tatt et portrett av glassformen i hendene til den pusten kommer fra. Samskaperne får med glassformene hjem for utforsking og tekstskaping den kommende uken. Onsdag 27.september møtes gruppen til en felles stille "Vandring med pust" på Nordnes, der alle glassformene tas i bruk. Kvelden avsluttes med et fellesmåltid og samtaler over bordet i "Currated Kitchen" på HKS. Tekstene blir ferdigstilt sammen med den enkelte i etterkant av den siste samlingen. Resultatet vil vises på HKS i resten av utstillingsperioden til "Time will tell, she already does".


Bakgrunn:

Pust har siden 2017 vært omdreiingspunktet i arbeidene til Frantzsen&Mjanger, ved å skape og samhandle med glassobjekter de kaller «Avtrykk av pust». De unike skulpturene fanger dialogen mellom mennesket som blåser i et anfang glass og glassets respons på den pusten. Glassets raske overgang fra flytende og varmt til kaldt og hardt glass gjør det mulig å bevare det øyeblikket. Duoen jobber prosessorientert og involverer publikum som samskapere av kunstverkene.


Dokumentasjon:

I prosjektet blir deltakerne med i ulik grad som samskapere. Dokumentasjon av prosjektet vil være gjennom foto, video, tekster og materialer. Prosjektet vil publiseres i ulike kanaler underveis og i etterkant, og deltakerne blir medskapere i dette arbeidet. Med å delta i prosjektet sier en ja til at dokumentasjonen kan brukes i det offentlige rom og av kunstnerne til videre formål. 


Påmelding:

Bindende påmelding sendes til frantzsenmjanger@gmail.com innen 13.september.

Send informasjon om: Navn, alder, tilknytning til Nordnes, motivasjon for å være med, ønske om du vil blåse glassformen lørdag 16. eller søndag 17.sept. Ønsker du å være med, så forplikter du deg til alle tre fysiske møtepunktene (16./17., 18 og 27. september), utprøving hjemme og tekstskaping. 

Deltakelse er gratis takket være økonomisk støtte fra Hordaland kunstsenter og egenandel fra Frantzsen Mjanger DA.