no

HOLDE PUST

Verket Holde pust ble vist på KODE 1 i Bergen som en del av Årsutstillingen 2019, Frantzsen&Mjanger ble tildelt Kusnthåndverksprisen 2019 for verket. 

Alle puster. Hva er pustens form? 

Verket gir publikum anledning til å utvikle verket gjennom å holde og berøre glassformer, og slik etterlate spor i glassets overflate. Glassformene - avtrykk av pust, er skapt ved å puste inn i et anfang varmt glass. Materialet responderer med en egen "utpust" som vises som innsunkne spor i det avkjølte glasset.

Teknikk og materiale: Blåst glass, støpt betong, metall, maling, samskapende publikum

Link til katalog