no

AVTRYKK AV PUST 1

UTEROMSPROSJEKT I RAVNKLOA UNDER KUNSTHÅNDVERK 2017                                             NORDENFJELDSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM, TRONDHEIM

Gjennom å puste, deler vi luften som omgir oss.
Hva er pustens form?

Hvordan kan dette usynlige fellesskapet bli synlig?

I uteverkstedet inviteres publikumere til å være med å skape et mangfold av skjøre, skulpturelle avtrykk av unike utpust. Formene skapes fra varmt flytende glass som kan berøres etter kort tid. Med avtrykk av pust i hendene - hvordan opplever en da Ravnkloa, seg selv og hverandre? 

I performancen søndag skulle deltakerne bære glassformene, fra Ravnkloa gjennom Trondheims gater. Pustens form i byen. Performance ble avlyst grunnet sterk vind. 

Frantzsen&Mjanger var debutanter på Årsutstillingen. https://nkim.no/kunsthandverk-2017/avtrykk-av-pust

Alle 49 portrettene finnes på Instagram @frantzsenmjanger

Støttet av: S12 Galleri og verksted, NLA Høgskolen, Vederlagsfondet, Norske kunsthåndverkere, SEANSE - senter for kunstproduksjon, Trondheim kommune og Masfjorden kommune

Foto: Daniel Bolstad