AVTRYKK AV PUST 2

GALLERI KRONBORG, BYFJELLENE I BERGEN, MAI/JUNI 2018


Gjennom å puste, deler vi luften som omgir oss.

Hva er pustens form?

Hvordan kan dette usynlige fellesskapet bli synlig?

I Avtrykk av pust II har vi brukt glassets unike egenskap i flytende form til å «fange» utpust til unike glasskulpturer. Den kroppslige og visuelle opplevelsen av å holde og bære disse skulpturene i landskapet er kjernen i vår performance. Med avtrykk av pust i hendene hvordan oppleves tid og rom på Rundemanen i de få timene der vi går inn i natten og ut i dagen?

Utstilling i galleriet: 25. mai - 8. juni

Performance: 25.mai kl. 21.30 (ca. 90 min) og 26.mai ca. kl. 04.00 (ca. 90 min)

Guidet tur fra øvre stasjon på Fløybanen til galleriet kl. 20.30. Publikum/samskapere kan komme og gå som de ønsker, og må gjerne være tilstede gjennom hele natten.

Støttet av: S12 Galleri og verksted og NLA Høgskolen

Foto: David Zadig