LÅNE PUST Serie 2

Låne pust (Lend a Breath) / serie 2 er et langvarig performanceverk utført av publikum som låner verket og slik samskaper det. Verket består av 12 Performance-sett i 3 ulike størrelser som er til utlån. Instruksjonen i performance-settet inviterer til en solo performance på et selvvalgt tidspunkt og sted, med eller uten publikum. Settet leveres tilbake til der det ble lånt etter bruk.

Performance-settet består av en glasskulptur Avtrykk av Pust, en notatbok, rengjøringsklut og en QR-kode til lydguider.


Instruksjon som følger verket: 


Samskapende kunstverk for lån.

En performance med et glassobjekt og instruksjon, som gjennomføres av låner til selvvalgt tid og sted.

For å delta, ta med en boks ut av museet, gjennomfør og sett den tilbake.

Mer informasjon i boksen.


Foto: Frantzsen&Mjanger// verket på European glass Context 2021, Grønbæk Gård, Bornholm 2021