AUDIOGUIDER TIL LÅNE PUST / Home edition


Til familien i "adresse" i Bergen


Dere har nå fått performancesettet Låne pust til utlån så lenge dere ønsker. Dere er fri til å utforske den slik dere har lyst til og å låne den ut til venner og familie som kommer innom. Vi henter performancesettet hos dere når tiden er inne. 


Låne pust / serie 1 har vært tilgjengelig for utlån på Bergen offentlige bibliotek siden 22.mars 2021. Audioguide 1 er en samtale vi har om Låne pust, og i den snakker vi også om samarbeidet med biblioteket. Nettsiden du er på nå er det ingen andre enn dere og vi som har tilgang til, siden en trenger den unike QR-koden for å komme inn.


Audioguide 2 - 6 er øvelser til forberedelse og  instruksjon for en performance, der en vandring med Avtrykk av pust er kjernen i gjennomføringen. Til Låne pust / Home edition har vi spesiallaget en audioguide til "fornavn" slik at hun, om hun vil, kan gjøre performancen i sengen sin. Dere finner også en audioguide med musikk laget til verkserien "Avtrykk av pust" av Odd Torleiv Furnes. 


Formuleringene i audioguidene er fokusert på sansing og oppmerksomhet på glassformen, deg selv og omgivelsene en beveger seg i. Audioguidene har åpne formuleringer som gir rom for dine egne valg. Om dere starter audioguidene samtidig kan dere gjennomføre samtidig og dele på glassformen. Ta med hodetelefoner og fullladet mobiltelefon. 


Audioguidene kan ikke lastes ned.
Vandring uten audioguide 


Gjør en vandring med Avtrykk av pust i hendene. Legg hodetelefonene og mobilen fra deg. Vandringen skjer på selvvalgt sted og tid, og har den varigheten det tar.

STØTTET AV NLA HØGSKOLEN