INTRUKSJON TIL LÅNE PUST / SERIE 1

Glassformen kaller vi Avtrykk av pust. Den unike skulpturen fanger dialogen mellom mennesket som blåser i et anfang glass og glassets respons på den pusten. Glassets raske overgang fra flytende og varmt til kaldt og hardt glass gjør det mulig å bevare dette øyeblikket.Alle puster

Alle deler vi luften rundt oss, inni oss.

Hvordan kan dette usynlige fellesskapet bli synlig?

Hva er pustens form?

Med Avtrykk av pust i hendene, hvordan erfarer vi dette usynlige og delte?


Q: Hva skal jeg gjøre?

A: Følg instruksjonen til performancen (se under). Bli gjerne inspirert av de to tekstene over. De korte audioguidene du finner lenger nede gir noen forslag til måter du kan utforske glassformen Avtrykk av pust. Formuleringene i audioguidene er fokusert på sansing og oppmerksomhet på glassformen, en selv og omgivelsene en beveger seg i. Audioguidene har åpne formuleringer som gir rom for dine egne valg. Audioguidene kan ikke lastes ned.


Instruksjon for performancen Låne pust:

Lån en boks på biblioteket.

Utforsk Avtrykk av pust.

Lever den tilbake


Q: Hvor lang tid tar gjennomføringen?

A: Det er greit å beregne minimum 30 min., men du bestemmer selv om det skal vare noen minutter eller flere timer. Gjennom utprøvinger har vi erfart at det er ved å bruke tid at nye oppdagelser skjer. Vi oppfordrer deg derfor til å bestemme deg for å bruke en viss tid på gjennomføringen av performancen, før du starter. Du kan selvsagt gjennomføre performance flere ganger. 

For flere Q&A, se lenger nede


Q: Hvor skal jeg gjennomføre performancen?

A: Du velger selv et sted inne eller ute. Du kan velge et sted der du er synlig for andre, eller gå et sted du kan være alene. 


Q: Hva er performance art?

A: Innen billedkunst er performance art kort sagt kunstverk som skjer i tid og rom, og uttrykket drar ofte veksler på ulike kunstformer. Det sentrale er fysiske handlinger av kunstnerne og/eller samskapende publikum. Det skapes ingen fiktiv verden, men de virkelige hendelsene som skjer på stedet er selve kunstverket.


Q: Kan jeg dele erfaringene mine noe sted?

A: Du må gjerne bruke #lanepust på Instagram, sende oss en melding på Facebooksiden vår eller gi respons på e-post frantzsenmjanger@gmail.comVandring uten audioguide 


Gjør en vandring med Avtrykk av pust i hendene. Legg hodetelefonene og mobilen hjemme. Vandringen skjer på selvvalgt sted og tid, og har den varigheten det tar.
24 PERFORMANCESETT ER TIL UTLÅN
24 PERFORMANCESETT ER TIL UTLÅN

KUNSTPROSJEKTET ER ET SAMARBEID MELLOM 

FRANTZSEN&MJANGER OG BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK

STØTTET AV KORO - KUNST I OFFENTLIG ROM OG NLA HØGSKOLEN


Til informasjon: 

Denne nettsiden (som kan nås via QR-kode i heftet i performanceboksen), ble oppdatert med ny tekst og nye versjoner av audioguider 17.januar 2022. Arbeidet ble basert på erfaringer med videre utvikling av Låne pust (serie 2 og RAM) høsten 2021 og evaluering sammen med Kristi Guldberg, Bergen offentlige bibliotek av erfaringene så langt.