Låne Pust 

Dette er et samskapende og performativt verk der gjennomføringen skjer på ulike geografiske steder i publikums nærområder. Låne pust er en long-durational performance. Performancenene gjennomføres ved at glassformer, Avtrykk av pust, som er til utlån, aktiveres gjennom handlinger av utlåneren. Publikum låner et performancesett som inneholder en glassform, en notatbok, pusseklut og link til en audioguide. De gjennomfører en vandring med pust i selvvalgt omgivelse. 

Audioguidene inneholder ulike øvelser til forberedelse, og instruksjoner for en en-persons performance, der en vandring med Avtrykk av pust er kjernen i gjennomføringen. Formuleringene i audioguiden vil være fokusert på sansning og oppmerksomhet på formen, seg selv og omgivelsene man beveger seg i. Audioguiden vil være retningsgivende for handling, men ha åpne formuleringer som gir rom for samskaperens egne valg.


Lenke til audioguidene for testversjonen

https://soundcloud.com/user-586266266/sets/lane-pust-audioguider


Kart over Nordnes-området

https://goo.gl/maps/jAXw1k2A7qddw6Px6