AUDIOGUIDE TIL LÅNE PUST / SERIE 1


Audioguidene inneholder en samtale om Låne pust, øvelser til forberedelse og instruksjoner for en performance, der en vandring med Avtrykk av pust er kjernen i gjennomføringen. Du finner også en audioguide med musikk laget til verkserien "Avtrykk av pust" av Odd Torleiv Furnes.


Formuleringene i audioguidene er fokusert på sansing og oppmerksomhet på glassformen, seg selv og omgivelsene en beveger seg i. Audioguidene har åpne formuleringer som gir rom for dine egne valg. Ta med hodetelefoner og fullladet mobiltelefon.


Audioguidene kan ikke lastes ned.


Vandring uten audioguide 


Gjør en vandring med Avtrykk av pust i hendene. Legg hodetelefonene og mobilen hjemme. Vandringen skjer på selvvalgt sted og tid, og har den varigheten det tar.
KUNSTPROSJEKTET ER ET SAMARBEID MELLOM 

FRANTZSEN&MJANGER OG BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK


STØTTET AV KORO - KUNST I OFFENTLIG ROM OG NLA HØGSKOLEN