Frantzsen&Mjanger

Høsten 2016 møttes vi for første gang og før nyttår hadde vi dannet Frantzsen&Mjanger. Det er sjelden en finner noen som forstår ens kunstneriske formspråk umiddelbart og ønsker å gå i samme retning mot det en ennå ikke kjenner. Det skjedde da vi møttes. Vi har ulik fagbakgrunn, men felles mål om utforskning av møter mellom glassblåsing og performative handlinger i uterom. Begge to har lang erfaring med å lede estetiske prosesser med folk i alle aldre. Denne kompetansen gir et godt grunnlag for å utforske hvordan publikum kan involveres i kunstverkene våre. 

Vår debut som kunstnerduo var under Kunsthåndverk 2017 i Trondheim, årsutstillingen til Norske kunsthåndverkere, med uteromsprosjektet "Avtrykk av pust 1". Høsten 2017 fikk vi et kunstneropphold på SEANSE - senter for kunstproduksjon i Volda. Vi har hatt flere pilotvisninger og fått støtte fra NLA Høgskolen, Vederlagsfondet, Norske kunsthåndverkere, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Masfjorden kommune. Våren 2018 viste vi performance- og utstillingsverket "Avtrykk av pust 2" på Galleri Kronborg, ved Rundemanen på byfjellene i Bergen. Vi har et samarbeid med S12 Galleri og verksted i Bergen, et kompetansesenter for glasskunst. I høstferien 2018 hadde vi et kunstneropphold der, som del av satsingen mot å involvere lokale kunstnere. Oppholdet resulterte i "Avtrykk av pust 3", en utstilling som ble skapt sammen med publikum.

Maria Almås Frantzsen


Maria Almås Frantzsen er utdannet ved Edinburgh College of Art med en Bachelor- og Mastergrad i kunst med fordypning iglass. Hun er innkjøpt av KODE i Bergen og er presentert i den permanente samlingen til Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Rom for menneskelige møter og fysiske erfaringer som et utgangspunkt for forståelse og utvikling av kunst er faktorer Frantzsen er opptatt av i sitt virke. Hun jobber i ulike materialer, men glass spiller en særegen rolle i hennes visuelle språk. Frantzsen har vært tilknyttet S12 Galleri og Verksted i Bergen på prosjektbasis siden 2010 samt vært ansvarlig for formidlingder siden 2012. 


Ruth Hol Mjanger

Ruth Hol Mjanger er førstelektor i drama ved NLA Høgskolen, Bergen. Mjanger har en tverrfaglig tilnærming og de kunstnerisk arbeidene er plassert innen installasjonskunst, land art, drama og teater.  Forskningens metodiske tilnærming er kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstbasert forskning og den reflekterende praktiker. Mjanger har lang undervisningserfaring og er opptatt av hvordan møtet mellom kunstpedagogikk og samtidskunst kan gi et mer nyansert forståelse av møtet mellom kunstverk og publikum. Hun deltok i det nasjonale forskernettverket Drama - Teater - Demokrati 2014 - 2017. Siden 2017 har Mjanger vert initiativtaker til et samarbeid om bruk av kunst og estetiske læringsformer i KRLE-faget. Mjanger har bred ledererfaring fra NLA Høgskolen bl.a. forskergruppeleder for kunstnerisk utviklingsarbeid og ansvarlig for forskning og internasjonalisering ved avdeling for lærerutdanning.